Category: Младен Влашки

“Тайни”“Тайни”

Младен Влашки – “Тайни” Тинейдж роман.  Романът на Стана Апостолова предизвиква интерес. Това е, както го е определила авторката, „тийнейдж роман“, което би трябвало да отговаря на по-разпространеното, но като