МОЯТА СТЕЛАПРО КНИГА

тел +35956542331

e-mail: bookstore@stellapro.eu

             ИК СТЕЛАПРО

ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Клиентът има право да върне или замени закупена вече книга в 7-дневен срок от поръчването за територията на страната и в 14 дневен срок за клиентите в други държави. Книгата трябва да е запазила търговския си вид. Замяната на дефектни издания /липсващи страници, бели страници, разменени коли.../ е безсрочна. Е-книги не се връщат.
За всякакви въпроси относно покупките и доставките чрез интернет книжарница "Моята Стелапро книга" се обръщайте към нас на
stellapro7@gmail.comили на bookstore@stellapro.eu   или тел.+359056 542331.

Работно време на книжарницата МОЯТА СТЕЛАПРО КНИГА

9,30ч.-19,30ч.
събота 10ч.- 18ч.
неделя - почивен

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора, тоест от регистрацията си или купените книги в онлайн книжарница МОЯТА СТЕЛАПРО КНИГА)

 

– До ( Burgas 8000 к-с “Лазур”, бл 81 ап 44 , stellapro7@gmail.com):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 7 за страната и 14 дни извън територията на Република България.
 3. Срокът за отказ е 7 (14) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
 4. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на bookstore-sp.comи за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, или електронна поща).
 5. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт bookstore-sp.comАко използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 6. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

 1. Действие на отказа.
 2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Условието е книгите да са в първоначален вид.
 3. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно и проверка за годността на книгите за повторна продажба.
 4. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 5. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Сравнение на продукти